TKT C4 Utvändig

Kullrig träskruv Torx

4mm

4x20

4x25

4x30

4x40

4x50

4,5mm

4,5x30

4,5x40

4,5x50

5mm

5x40

5x50

5x60

5x70

6mm

6x40

6x60

6x80