TFT Jetting C4 Utvändig

Försänkt träskruv Torx Utvändig

4mm

4x40

5mm

5x60

5x70

5x80

5x90

5x100

5x120

6mm

6x70

6x80

6x90

6x100

6x120

6x140