SGH A2   DIN 472

Spårring Rostfri

Storlek avser diameter på röret som spårringen skall användas på

16mm

22mm

24mm

28mm

32mm

37mm