Svetsmutter med rektangulär platta

A2

M6

M8

M10

FZB

M8

Obehandlad

M6