Ankarmassa

Hybrid

För sprucken eller icke-sprucken betong

300ml

400ml

Polyester

För icke-sprucken betong

300ml