Hålsågshållare

#2 14-30mm/9,5

#3 14-30mm/11,0

#4 32-152mm/16,0

#5 32-152mm/11,0